×
Ab Ab Ab

PROMO RECENZE 2022

PRAVIDLA NÁKUPNÍ AKCE PRO SPOTŘEBITELE – LG PROMO RECENZE (dále jen „nákupní akce“ nebo „akce“)

I. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR

Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel („pravidla“) akce. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla akce. Aktuální verze těchto pravidel bude po celou dobu konání akce dostupná na webové stránce www.lgproradost.cz („webové stránky“).

Pořadatelem nákupní akce je LG Electronics Polska Sp. z o.o., podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 056 34 903, odštěpný závod vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 77660 (dále jen „pořadatel“).

Organizátorem nákupní akce je Airbuzz, s.r.o., se sídlem Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 197631 (dále jen „organizátor“).

II. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ NÁKUPNÍ AKCE

Nákupní akce s možností získat odměnu - prací gely Coccolino probíhá v termínu od 20. 7. 2022 00:00:00 hod. do 31. 12. 2022 23:59:59 hod. u vybraných prodejců elektrospotřebičů (viz Příloha 1), na území České republiky. Registrovat se lze od 20. 7. 2022 00:00:00 do 7. 1. 2023 23:59:59, registrace musí být provedena na webových stránkách. Registrovat lze nákupy od 1. 1. 2022.

III. ÚČAST V NÁKUPNÍ AKCI, REGISTRACE

Nákupní akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“), která u vybraných prodejců elektrospotřebičů uvedených v Příloze 1 těchto pravidel v době konání akce zakoupí některý z níže uvedených modelů spotřebičů:

SEZNAM PODPOROVANÝCH MODELŮ

Modely, pro které je možné napsat recenzi samostatně na Alza.cz při předchozím nákupu na Alza.cz a získat odměnu v hodnotě 750 Kč:
GMX844MCKV
GML844PZKZ
GSJ960PZBZ
GSL360ICEV
GBB72PZDMN
GSL761MCZZ
GBB61SWGCN
GSX961NSAZ
GBP62DSNCN
GSL960PZBZ
RC82EU2AV4Q
F2DV5S8S1
RC81V5AV7Q
F4WT409AIDD
RC91U2AV3W
F4TURBO9E
RC91V9EV2Q
F2DV5S7S0
RC91V5AV6Q
RC82EU2AV3Q
GBB72MBUBN
GBB72MCVBN
GBB72SAUCN1
GBB72SAVCN1
GBB72NSUCN1
GBB72SWUCN1
GBP62MCNBC
GBB72PZVCN1
GBP62DSXCC1
GBB72SWVCN1
GBB62SWXCC1
GBB72NSVCN1
GBB71PZVCN1
GBB71SWVCN1
GBB62SWGCC1
GBB72SWDGN
GBP62DSNCN1
GBB61SWGCN1
GBB61PZGCN1
GSXV90MCDE
GSLV91BSAC
GSLV70PZTD
GSJV70PZTE
GSQV90PZAE
GSLV71MCLE
GSJV70PZLE
GSJV70WBTE
GSLV50PZXE
GMX945MCCF
GMX945MC9F
GML945PZ8F
GMB844PZFG
FA124V9BAP2 
F610V10RABW
FA104V7R2TE 
FA610V7RABW 
FA104V5URW0 
FA104V3RW6
FA104V3RW4
F4A104V3RW 
FB48V3TW4W 
FB48V3TN3W
F28V7GY2PE 
F27V3HN3W
FW27V3HN3W
GBP62PZNBC
GBP61SWPGN
GBP31DSLZN
GSLV71MCTE
GSLV90PZAE
F2DV5S8S2E
F4WV310S3E
F69V5VW1W
F2S7V3HYTW

Modely, pro které je možné napsat dvě recenze: recenzi na Alza.cz a recenzi na LG.cz při předchozím nákupu na Alza.cz a získat odměnu v hodnotě 1500 Kč:
F27V3HN3W
F28V7GY2PE 
F2DV5S7S0
F4TURBO9E
F610V10RABW
FA104V3RW4
FA104V3RW6
FA104V5URW0
FA104V7R2TE 
FA124V9BAP2 
FB48V3TW4W 
GBB61SWGCN
GBB61SWGCN1
GBB62SWGCC1
GBB71PZVCN1
GBB72MBUBN
GBB72MCVBN
GBB72NSVCN1
GBB72PZDMN
GBB72PZVCN1
GBB72SAUCN1
GBB72SAVCN1
GBB72SWDGN
GBB72SWUCN1
GBB72SWVCN1
GBP62DSNCN
GBP62DSNCN1
GBP62DSXCC1
GBP62MCNBC
GMB844PZFG
GML844PZKZ
GML945PZ8F
GMX844MCKV
GMX945MC9F
GMX945MCCF
GSJ960PZBZ
GSJV70PZLE
GSJV70WBTE
GSL761MCZZ
GSL960PZBZ
GSLV50PZXE
GSLV70PZTD
GSLV91BSAC
GSQV90PZAE
GSX961NSAZ
GSXV90MCDE
RC81V5AV7Q
RC82EU2AV3Q
RC91V9EV2Q
GBB72MCQCN
GBP62DSNFN
F72J5HY3WE
FA94V5UVW0
FA4TURBO9E
F4WV910P2E
RC91V9AV2QR

Modely, pro které je možné napsat recenzi na LG.cz při předchozím nákupu u jiného prodejce než Alza.cz (dle seznamu prodejců níže) a získat odměnu v hodnotě 750 Kč:
FA610V7RABW
DF325FP
F27V3HN3W
F28V5GY0W
F28V7GY2PE 
F28V9GW2W
F2DV5S7S0
F2DV9S8H2
F49V3VW4W
F49V5VW0W
F4TURBO9E
F4WV710P0E
F4WV909P1E
F4WV909P2E
F4WV909P2TE
F4WV910P2E
F610V10RABW
F610V10RW2W
F69V10VW2W
F72J5HY3WE
FA104V3RW4
FA104V3RW6
FA104V5URW0 
FA104V7R2TE 
FA124V9BAP2 
FA4TURBO9E
FA94V5UVW0
FB48V3TW4W 
GBB61SWGCN
GBB61SWGCN1
GBB62PZGFN
GBB62SWGCC1
GBB71PZVCN1
GBB72MBUBN
GBB72MCQCN
GBB72MCUGN
GBB72MCVBN
GBB72NSVCN1
GBB72PZDMN
GBB72PZVCN1
GBB72SAUCN1
GBB72SAVCN1
GBB72SWDGN
GBB72SWUCN1
GBB72SWVCN1
GBB92STABP
GBP62DSNCN
GBP62DSNCN1
GBP62DSNFN
GBP62DSXCC1
GBP62MCNBC
GMB844PZFG
GML844PZKZ
GML945PZ8F
GMX844MCKV
GMX945MC9F
GMX945MCCF
GSJ960PZBZ
GSJV70PZLE
GSJV70WBTE
GSL471ICEZ
GSL761MCZZ
GSL960PZBZ
GSLV50PZXE
GSLV70PZTD
GSLV91BSAC
GSQV90PZAE
GSX961NSAZ
GSXV90MCAE
GSXV90MCDE
GSXV91MBAE
MH6565CPS
MS23NECBW
RC81V5AV7Q
RC81V9AV2W
RC81V9AV3Q
RC81V9AV4Q
RC82EU2AV3Q
RC91V9AV2QR
RC91V9AV3Q
RC91V9AV4Q
RC91V9EV2Q

Účastník se smí s jedním spotřebičem a jedním sériovým číslem registrovat do vícero promo akcí uvedených na webu www.lgproradost.cz. Účastník má na základě jedné registrace nárok získat pouze jednu odměnu v rámci dané nákupní akce, do níž se registroval.

Pro získání odměny se účastník musí zaregistrovat na webových stránkách, přičemž musí úplně a pravdivě vyplnit všechna registrační pole a přiložit fotku štítku se sériovým číslem, naskenovanou čitelnou kopii nákupního dokladu prokazujícího nákup některého z výše uvedených spotřebičů v době konání nákupní akce a otisk obrazovky uvedené recenze na vybraném serveru (viz bod IV.) a odkaz na tuto stránku.

Originál nákupního dokladu je účastník povinen uchovat a na žádost předložit pořadateli nebo organizátorovi k prokázání splnění této podmínky účasti na nákupní akci.

Účastník nemá nárok na odměnu v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo jinak nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání odměny. Účastník nemá dále nárok na odměnu v případě, že registrovaný model spotřebiče nebyl distribuován společností LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod nebo LG Electronics Polska Sp. z o.o., organizační složka.

IV. ODMĚNY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ ODMĚN, ZPŮSOB JEJICH PŘEDÁNÍ A PŘÍPADNÉHO ZRUŠENÍ

Nárok na získání odměny má každý účastník, který splní podmínky určené těmito pravidly. Každému řádně zaregistrovanému účastníkovi bude odměna zaslána na adresu uvedenou v registraci. Ve lhůtě 40 pracovních dnů od registrace bude zákazník kontaktován na telefonní číslo uvedené v registraci pro dohodnutí termínu doručení výhry společností Svět bedýnek, která zajišťuje distribuci odměn.

Účastník získá prací gely Coccolino v hodnotě 750 Kč nebo 1 500 Kč (dále jen "odměna") při nákupu vybraného modelu domácího spotřebiče dle bodu III. těchto pravidel u vybraného prodejce. Podmínkou získání odměny je uvedení recenze na zakoupený výrobek LG u příslušného modelu na vybraném serveru, a zároveň přiložení odkazu na tuto stránku spolu s otiskem obrazovky recenze do registrace na webové stránce.

Varianty odměn:

  • Nákup spotřebiče LG na Alza.cz + recenze na Alza.cz + registrace na lgproradost.cz = prací gely Coccolino za 750 Kč
  • Nákup spotřebiče LG u vybraných prodejců + recenze na LG.cz + registrace na lgproradost.cz = prací gely Coccolino za 750 Kč
  • Nákup spotřebiče LG na Alza.cz + recenze na Alza.cz i LG.cz + registrace na lgproradost.cz = prací gely Coccolino za 1 500 Kč

Odměna v hodnotě 750 Kč:
1x Prací gel Coccolino Care na barevné prádlo, 45 dávek
1x Prací gel Coccolino Care na černé prádlo, 45 dávek

Odměna v hodnotě 1 500 Kč:
2x Prací gel Coccolino Care na barevné prádlo, 45 dávek
2x Prací gel Coccolino Care na černé prádlo, 45 dávek

Každý účastník odpovídá za správnost údajů vyplněných v registraci. V případě nemožnosti doručení výhry z důvodu nepřesného uvedení doručovací adresy zaniká nárok na odměnu.

V případě vrácení zakoupeného spotřebiče, po celou záruční dobu, vzniká účastníkovi povinnost vrátit získanou odměnu (dle typu spotřebiče) zpět na účet organizátora akce. Korespondenční adresa bude zaslána na vyžádání na adrese lgproradost@airbuzz.cz.
V případě, že účastník odměnu do 40 pracovních dnů neobdrží, je povinen oznámit tak pořadateli akce. 

V. OPRÁVNĚNÍ POŘADATELE, ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem akce, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích pravidel. Pořadatel je oprávněn kdykoli v průběhu akce měnit její pravidla, tj. i podmínky pro získání odměn, a ve výjimečných případech akci i zrušit. Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu akce zahrnuje i právo nepřiznat účastníkovi odměnu, bude-li mít pořadatel důvodné podezření, že účastník porušil či se pokusil obejít pravidla akce. V takových případech je pořadatel oprávněn účastníka vyloučit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli.

2. Odměnu nelze převést na jiného účastníka nebo třetí osobu. Odměnu nelze vyplatit hotově v penězích ani za ni poskytnout jinou nepeněžitou náhradu, případně způsob předání. Pořadatel je současně oprávněn kdykoli v průběhu akce změnit odměnu za obdobnou věc.

3. Registrací bere účastník na vědomí, že jeho osobní údaje uvedené v registračním formuláři a případně jinak pořadateli či organizátorovi poskytnuté v souvislosti s nákupní akcí budou zpracovány společností LG Electronics Polska Sp. z o.o., podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 056 34 903, jakožto správcem osobních údajů, pro účely splnění povinností vyplývajících z nákupní akce (tedy zejm. předání odměny a povinnostmi plynoucími z daňových a dalších právních předpisů) a společností Airbuzz, s.r.o., se sídlem Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, jakožto zpracovatelem osobních údajů.

4. Pokud účastník souhlasil, budou jeho kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa) zpracovány správcem osobních údajů (vč. prostřednictvím třetích osob pověřených správci, manuálně i automatizovaně) pro zasílání marketingových nabídek ohledně výrobků a služeb pořadatele, organizátora a společnosti Svět bedýnek. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu 10 let od konce doby konání akce a účastník má právo jej kdykoliv písemně odvolat na adrese správce osobních údajů anebo zvlášť prostřednictvím odkazu uvedeného v každé emailové zprávě, která je obchodním sdělením.

5. Účastník bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů má právo: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů účastníka bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami účastníka zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace o uplatnění těchto práv naleznete v čl. 14 a 15 dokumentu Ochrana osobních údajů zde.

VI. SVOLENÍ K POŘÍZENÍ A UŽITÍ ZÁZNAMU A LICENCE

1. Účastník registrací vyjadřuje souhlas s tím, že pořadatel je v souvislosti s prezentací této akce, předáním odměny a prezentace pořadatele pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.) (dále jen „záznamy“) a informovat o jeho totožnosti (jméno, příjmení) ve sdělovacích prostředcích, na internetových a facebookových stránkách správce osobních údajů, a to neomezeně co do rozsahu a území, po dobu konání akce a po dobu 1 roku od konce doby trvání akce.

2. Účastník registrací dále vyslovuje souhlas s tím, že v případě převzetí odměny uděluje k záznamům pořadateli oprávnění k výkonu práva užít obsah záznamu, ať již se jedná o autorské dílo či nikoli, v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto pravidlech (dále jen „licence“), přičemž odměna za tuto licenci je zahrnuta v hodnotě odměny. Současně platí, že pořadatel není povinen obsah záznamu využít.

3. Licence se uděluje jako výhradní, územně a množstevně neomezená, na dobu trvání majetkových autorských práv účastníka a ke všem známým způsobům užití ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Účastník souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě. Účastník dále souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn licenci postoupit jakékoli třetí osobě. V rámci poskytnuté licence je pořadatel oprávněn provádět jakékoli úpravy obsahu záznamu či jeho části nebo jej jakkoli upravovat, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných, včetně v prostředí internetu a reklamy, a to sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Účastník souhlasí s tím, že při užití záznamu v rámci poskytnuté licence nebude uváděno jméno účastníka.

4. Účastník prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která jsou nebo mohou být překážkou platnému udělení licence a dalších oprávnění dle přechozích odstavců tohoto článku V těchto pravidel.

VII. VYLOUČENÍ Z AKCE

Z akce jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli nebo organizátorovi a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Z nákupní akce mohou rovněž být vyloučeni všichni účastníci, kteří poruší tato pravidla.

VIII. OSTATNÍ

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí účastníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, na této nákupní akci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

Účastník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění účastníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na informační lince +420 605 043 652 anebo na e-mailové adrese: lgproradost@airbuzz.cz.

V Praze dne 20. 7. 2022

Příloha č. 1 - Seznam vybraných prodejců:

Alza.cz

Apollo

Datart s.r.o.

Dno.cz

Electroworld

Elektro ZOLO, spol. s r.o.

Elektrolv, s.r.o.

Euronics

Exasoft Holding a.s.

Expert

Fast

HP Tronic s.r.o.

HV elektro

IB-Elektro s.r.o.

Josef Kružliak - Ellex

K+B Elektro

Kasa.Cz

Krajčík Elektro

LG.com

Lgshop / Lg Showroom

Libor Martinec - Telima

Luboš Kritinář

Mall.cz

Mgr. Michaela Kaplanová - Elka

Mnoho.cz

Obchody24.Cz

Okay

Onlineshop.cz

Otto Invest

Planeo CZ

Protion s.r.o.

Robert Fiala - Global

SAT Electronic I&R

TS Bohemia

Videoklinik

V Praze dne 20. 7. 2022